يه تست روانشناسي

جوابهاي خود را روي يك صفحه كاغذ بنويسيد. آنچه را كه بهطور طبيعي به ذهنتان مي رسد يادداشت كنيد. زمان لازم براي آن كه خودتان را واقعاًدر موقعيتهاي گفته شده احساس كنيد، در نظر بگيريد. در غير اين صورت اين آزمون جنبهتفريحي‌اش را از دست خواهد داد 


يك)خود را در يك كشتي تصوّر كنيدكه در حال غرق شدن است. شما خود را به آب مي‌اندازيد و با شناكردن خود را به يكقايق نجات مي‌رسانيد و از آن بالا مي‌رويد. چند نفر ديگر را در آن قايق نجات همراهخود مي‌بينيد؟ 


دو) خود را به ساحل مي‌رسانيد و بيابان وسيعي را درمقابل خود مي‌بينيد. چند وسيله شخصي و مقداري خوراكي بر مي‌داريد و در جستجوي نجات،راه بيابان را در پيش مي‌گيريد. چند جفت كفش برمي‌داريد؟ 


سه) پس از يكراه‌پيمايي طولاني و سخت، از يك تپه شني بالا مي‌رويد و با خوشحالي شهري را دردوردست مي‌بينيد. همچنين متوجه مي‌شويد كه در فاصله‌اي نه چندان دور در سمت راستشما واحه‌اي وجود دارد. آيا ابتدا به آنجا مي‌رويد و براي مدتي كوتاه، يا هر چقدركه مي‌خواهيد استراحت مي‌كنيد و يا آن كه آن را ناديده گرفته به راهتان به سوي شهرادامه مي‌دهيد؟ 
چهار) پس از ورود به شهر، قصري توجه شما را به خود جلبمي‌كند و تصميم مي‌گيريد كه وارد آن شويد. پس از عبور از دروازه‌ها، خود را در يكراهروي طولاني مي‌يابيد كه به اتاق پادشاه منتهي مي‌شود. وارد اتاق مي‌شويد و شاه وملكه را مي‌بينيد كه در كنار هم به تخت نشسته‌اند. شاه و ملكه چه شكلي هستند؟ و چهويژگيها و خصوصياتي را برايتان مجسم مي‌كنند؟ 


پنج) از آن اتاق خارجمي‌شويد و از يك پلكان مارپيچي پايين مي‌رويد. تاريك و سايه‌دار است، با مشعل‌هاييبر روي ديوار كه به طور نوبتي روشن و خاموش مي‌شوند. همين طور كه پائين مي‌رويد،ناگهان يك زن (اگر شما مرد هستيد) و يا يك شواليه (اگر شما زن هستيد) از كنارتانعبور مي‌كند. شما فقط براي يك لحظه صورتش را مي‌بينيد و اين تصوير، يك نفر كهمي‌شناسيد را به يادتان مي‌آورد. او چه كسي است؟ 


شش) پلّه‌ها شما را بهاتاق پذيرايي مي‌رساند و شما ميز بسيار بزرگي با يك گيلاس پايه‌دار در وسط آنمي‌بينيد. به گيلاس نگاه كنيد. چقدر آن پر از مايعات است؟
.
.
.
.
تعبير پاسخ هايتان را همين پايينببينيد

.

.

.

.

.

.

.

.

  

 

 

يك)تعداد دوستان واقعي كه داريد

 

دو)تعدادعشقهاي واقعي كه قبل از ازدواج خواهيد داشت 


سه) اصول اخلاقي شما دركار 


چهار) آنچه تصوّر كرده‌ايد آن چيزي است كه به نظر شما يك زوجايده‌آل بايد آن گونه باشند 


پنج) اين همان شخصي است كه تا پايان عمر،ذهنتان درگير اوست   


شش) ميزان پر بودن گيلاس، نشانگر اين است كه شمادر يك رابطه دوستي چقدر از خودتان مايه مي‌گذاريد

/ 4 نظر / 16 بازدید
پرنس

اين برا نوشته قبل: سلام....برای همکارت متأسفم...راستی جمله آخرت رو با تمام وجودم لمس کرده ام.....ميدونی...آخه خيلی وقتا چاره اي نداريم جز عادت...فضا طوری نيست که راحت بشه روش زندگی رو انتخاب کرد راستی تست جالبی بود

محمد

سلام الان ميرم خودم رو تست ميکنم