رياضيات عشق

 
يک مرد زيرک + يک زن ابله =ماجراي عشقي
يک مرد ابله + يک زن زيرک =ازدواج
مرد براي جنس دو دلاري حاضر هست تا دو دلاربپردازد زيرا به آن نياز دارد
زن براي جنس دو دلاري بيشاز يک دلار نمي پردازد و تازه به آن نيازي هم ندارد

معادلات و آمارها
يک زن نسبتبه آينده خود نگران است تا آنکه شوهر گير بياورد
يک مردهرگز نسبت به آينده خود نگران نيست مگر آنکه زن بگيرد
يک مرد موفق کسي است که بيشتر از آنکه زنش بتواند خرج کندپول دراورد
يک زن موفق کسي است که بتواند يک چنين مرديرا به تور بزند

خوشبختي
زن براي آنکه با مردي احساس خوشبختي کند بايد او را به ميزانزيادي درک کند و مقدار کمي هم دوست داشته باشد
مرد برايآنکه با زني احساس خوشبختي کند بايد او را به ميزان زيادي دوست داشته باشد ولي هيچوقت در صدد درک او بر نيايد

حافظه
هر مرد متاهلي بايد اشتباهات خويش را بدست فراموشي بسپاردزيرا دليلي ندارد دو نفر يک چيز واحد را به ياد داشته باشند

شکل ظاهر
مردان به همان وضعظاهر خوبي که شبها به رختخواب مي روند از خواب بر مي خيزند
زنان معلوم نيست چرا ظاهرشان از شب تا صبح رو به خرابي ميرود

تمايل به تغيير
وقتي زني با مردي ازدواج مي کند، انتظار دارد که شوهرش تغييرکند، که نمي کند
وقتي مردي با زني ازدواج مي کند انتظاردارد که همسرش تغيير نکند، که مي کند

تکنيکمباحثه
يک زن در هر مباحثه اي حرف آخر را مي زند
هر چيزي که مرد بعد از آن حرف آخر بر زبان آورد ، خود سرآغاز مباحثه جديد ديگري است
 

/ 5 نظر / 8 بازدید
پرنس

خيلی باحال بود!!!ولی خداييش جمله آخر شاهکار بود چون خودم هزار مدلش رو ديدم

پرنس

راستی يادم رفت بگم اول!!!!پس حالا مجبورم بگم اول و دوم

غنچه

خيلی جالب بود خانمی. خيلی هاش واقعيه

ا

سلام هلن جون چقده بامزه بودن اينا . بعضی هاش انگار خيلی واقعی اند ها اون مطلب قبلی رو هم خوندم . آره منم خيلی از اين چيزا شنيدم يا کمی هم ديدم . فکر می کنم همه چی يه جورايی گير و اشکال داره . فرض کن اگه برعکس بود و همه چی دست خانومه بود . اگه جلوی دلش رو می گرفت و همون اول همه رو بذل و بخشش به شوهر و بچه و ... نمی کرد ، تازه شوهره و بچه ها صداشون در ميومد و مدعی می شدن . اما حالا با اين وضعيت اگه آدما فقط گير داشته باشن قانون می تونه حلش کنه . اگه هم بر عکس باشه لااقل دو تا انسان به معنای واقعی پيدا می شن که بفهمن مادرشون براشون چيکار کرده . ولی انگار .... سلامت و شاد باشی * راستی ، يه داستان گذاشتم تو وبم .