-دیگه رسما دارم از دست این رئیس دیوونه میشم.دیروز خبر دار شدم که یکی از کارهایی رو که من انجام میدادم داده یه کارشناس دیگه انجام بده.جالبه که اون کارشناس اومده پیش من و ازم میپرسه این کارو چطوری باید انجام بدم.خیلی عصبانی شدم بلند شدم و رفتم دفترش ولی متاسفانه منشیش گفت تا آخر وقت جلسه هستش.از امروز هم به مدت دو هفته میره اروپا و نمیاد شرکت.

از طرفی هم اون کارشناس ازم خواسته که به رئیس چیزی نگم .

اینه که موندم چکار کنم.دیشب تا مدتها خوابم نمیبرد و به این رئیس و کارهای ا*حمقانش فکر میکردم.تو رو خدا دعا کنین زودتر عوضش کنن.

 

2-فردا خونه یکی از دوستام دعوتم بقیه دوستامون هم هستن.کلا یه هفت هشت نفری میشیم ولی میترسم با این روحیه خراب مهمونی اونا رو هم خراب کنم.یه ماهی بود که برای این مهمونی روز شماری میکردم چون جمعمون صمیمیه و خیلی خوش میگذره ولی ...

 

3- دیروز رفتم بلیط تئاتر افرا رو گرفتم.فقط برای سه روز آخر بلیط مونده بود .میگن خیلی قشنگه.امیدوارم دیدنش حال و هوام رو عوض کنه.

/ 16 نظر / 20 بازدید
نمایش نظرات قبلی
قاصدک

سلام هلن جونم اجازه هست لينکت کنم؟

باران

گذر از لايه های ظاهری به لايه های پنهان و بلاخره اعماق تيره و تار - دشوار است .

خانم نويسنده

هلن خانمی همه دلشون از دست اين رئيس جماعت خون پس شما نمی خواد خودخوری کنيد و فردا با خيال آسوده تشريف ببريد مهمانی که بهتون کلی خوش بگذره البته به شرطی که بعد نمايش برای ما تو وبلاگ اونو تعريف کنيد .

محمد

بابا اينقدر خودت رو به خاطر اين رئسا ناراحت نکت باور کن خودشون هم از کار خودشون سر در نميارن - مهمونيت رو برو و حسابی خوش بگذرون مشکلات هم حل ميشه

پرند نيلگون

سلام هلن جون زياد خودتو ناراحت نکن ( گرچه کاملا حق داری ) اما حيف مهمونی به اين خوبی نيست که واسه هر کسی هم پيش نمياد ؟ برو و با روحيه خوب از مهمونی و تئاتر لذت ببر . بعد با انرژی و سر فرصت راجع به اين مساله فکر کن تا غول نشه برات . در مورد تئاتر هم حتما برامون بنويس که چجوری بوده ، ممنون خوش بگذره

منـوچهــر

ســلام نخسـت اینـکه در حمـاقـت آن رئیـس نـادان در امـور اداره‌‌ی محیـط کـار خـود شکـی نـیسـت، امـا چـرا شمـا خـودتـان را بـه تنـدبـاد حمـاقـت او مـی‌سپـاریـد تـا در ایـن مسیـر دچـار پـریشـانـی احـوال شـویـد. اگـر مـا انسـان‌هـا قـادر بـاشیـم کـه ایـن مـوضـوع را درک کنیـم کـه هـر چیـزی وقـت و زمـان خـاص خـودش را دارد خیـلی از مسـائـل بغـرنـج زنـدگـی‌مـان را حـل خـواهیـم کــرد. چـرا بـه ایـن مـوضـوع بـه شـکل یـک آمـوزش بـرای آن کـارشنـاس نـاوارد نـگاه نمـی‌کنیـد، آمـوزشـی کـه مـی‌تـوانـد دوستـانه از جانب شما صورت بپذیرد. چرا بـایـد فکـر کـرد کـه همـه‌ی کـارهـا باید کار من باشد. بهترین حالـت شما بی‌تفاوتی به تصمیم رئیس احمقتـان است و اینکه این شما نیستید که این بازی را شروع کرده است، هر چند که یکی بازیکن‌ها شمائید. مورد دیگر تبعیض‌های رایج و روزمره‌ای است که در جامعه به هر شکل ناهنجاری که می‌توان فکرش را کرد به ظهور می‌رسند، و در این مورد همه‌ی افراد در سکوتی سرد به سر می‌برند و تنها ناظر نابودی خود و اطرافیانشان به دست توده‌ای متعفن از اعتقادات پوسیده‌ای هستند که ابزار قدرت را به دست گرفته‌اند. برکت ب

سهيل

سلام آخ آخ اين آدما بايد به توره ما بخوره ................. من آپم حتما بيا

نگاه مست

سلام زيبا و شيوا می نويسيد ....

پرنس

خداوند تمامی رييسان عالم را اهل کناد!!!