بگو در شبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی میگذره
بی تو عمرم مثل آهنگ سکوت
توی لحظه های خالی میگذره
تو به میخونه نرو عزیز من
من تو دستای تو پیمونه میشم
با همه مستی و آشفتگیم
من برای تو یه میخونه میشم
بگو در شبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی میگذره
بگو در شبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی میگذره

دیگه من با تو غریبه نیستم
نفسات محرم دستای منه
میدونم که آشناتر شده ای
با همو
ن من که تو من داد میزنه
تو به میخونه نرو عزیز من
من برات قصه مستا رو میگم
مثل رقاصۀ معبدا میشم
سِر عشق بت پرستا رو میگم
بگو در شبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی میگذره
بگو در شبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی میگذره

من همون شاخه نباتم به خدا
توی چشمام منه طناز و ببین
تو سکوتم که به عرفان میرسه
غزل خواجه شیراز و ببین
تو به میخونه نرو عزیز من
من برات باده میشم جام میشم
لعبت بهشتی رباعیات
ساقی بزم های خیام میشم
بگو در شبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی میگذره
بگو در شبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی میگذره
بگو در شبای تو چی میگذره
بی من از شبای تو کی میگذره
بگو در شبای تو چی میگذره

/ 2 نظر / 18 بازدید
مانلی

ما از قبل بليط گرفتيم.خيلی شلوغه برو زودتر بگير.همون تالار وحدت.

خانم نويسنده

اين رو مهستی خونده بود !؟ به هر حال ممنون هلن خانمی .