نویسندگان وبلاگ :

هلن


هلن


آرشیو وبلاگ :
آذر ٩٠
آبان ٩٠
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥


لینک دوستان :
يادداشتهای آخر شب
و خدا اينجا بود
ام اس خاموش
اين مهمان ناخونده
فنگ شويی
غريب آشنا
اليگا جون
نازنين
نگاهي نو
قله نشين
سرباز هخامنشی
کاپيتانی بدون هواپيما
من و زندگی
برديا پسر خوشگل مامان
آبی خاکستری سياه
ديروز،امروز و فرداهايم
راه روشن
choakam
پرند نيلگون
last flight
پرنس
جامدادی
عطيه
دکورتن
يک سبد عطر ياس
iran''s children
تولدی دوباره
مهربانی آمد و ...
رز سفيد
هری پاتر
يک عاشقانه آرام
دويد جکوب
Dead man
خلوتهای تنهايی
nanus
از دل تا قلم
كسي صدايم مي زند
خانم نويسنده
بهای زن بودن
جاودانه

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

 


   توديع   

امروز مراسم توديع داشتيم.مراسم توديع همكاري كه فقط  يكسال با هم بوديم. ولي تو همين يكسال تونست تو دل خيليها براي خودش جا باز كنه و با خيليها كه رابطه كاري هم نداشت دوست شده بود.

اگه كاري از دستش بر ميومد براي همه انجام ميداد.

وقتي هم كه كاري با كسي نداشت باز هم بهش تلفن ميكرد

باورتون نميشه گاهي فقط براي احوال پرسي به اساتيد اسبقش زنگ ميزد.

خيلي از كارهاي مفيدي كه با بوروكراسي دست و پاگير اداري انجام نميشد،با روابط خوبش انجام مي داد.

استاد طرح دادن بود.هميشه طرحها و پيشنهاد هاي خيلي خوبي داشت.

اگه كسي در حقش بد ميكرد،اول خيلي عصباني ميشد ولي بعد ميبخشيدش و با روي گشاده باهاش برخورد ميكرد.

همكار خوبم :

ناراحتم كه از دستت ميدم

ناراحتم كه ديگه نميبينمت

ولي خوشحالم كه براي ادامه تحصيل و پيدا كردن موقعيتهاي كاري و اجتماعي بهتر ما رو ترك ميكني.

خوشحالم كه به آرزوهات رسيدي.

به خاطر تو خوشحالم ولي نميدونم با اين ناراحتي چه كنم.

همكار خوبم به خدا ميسپارمت.

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥ - هلن