نویسندگان وبلاگ :

هلن


هلن


آرشیو وبلاگ :
آذر ٩٠
آبان ٩٠
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥


لینک دوستان :
يادداشتهای آخر شب
و خدا اينجا بود
ام اس خاموش
اين مهمان ناخونده
فنگ شويی
غريب آشنا
اليگا جون
نازنين
نگاهي نو
قله نشين
سرباز هخامنشی
کاپيتانی بدون هواپيما
من و زندگی
برديا پسر خوشگل مامان
آبی خاکستری سياه
ديروز،امروز و فرداهايم
راه روشن
choakam
پرند نيلگون
last flight
پرنس
جامدادی
عطيه
دکورتن
يک سبد عطر ياس
iran''s children
تولدی دوباره
مهربانی آمد و ...
رز سفيد
هری پاتر
يک عاشقانه آرام
دويد جکوب
Dead man
خلوتهای تنهايی
nanus
از دل تا قلم
كسي صدايم مي زند
خانم نويسنده
بهای زن بودن
جاودانه

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

 


   آموخته ها   

 

این متن رو که خوندم خیلی خوشم اومد.خواستم اینجا ثبتش کنم.

آموخته ام كه:

- هميشه کسي هست که به ما احتياج دارد.

- هيچ وقت هيچ وقت قضاوت نکنم.

- انسان هاي بزرگ هم اشتباه ميكنند.

- هميشه هميشه بخندم.

-هرگز نگذارم کسي عصبانيتم را ببيند.

- به انسان ها مانند سکوي پرتاب نگاه نكنم.

- هرگاه که ترسيده ام ، شکست خورده ام.

-هرگز غرور انسان ها را نشكنم.

- هرگز وابسته کسي نباشم.

- زمان زيادي نياز است تا من به آن شخصي تبديل شوم كه آرزويش را دارم.

-  يا تو رفتارت را کنترل مي کني يا رفتار تو را کنترل مي كند.

- گاهي اوقات از کساني که انتظار دارم در هنگام شکست مرا ياري كنند،سخت ترين ضربه را خواهم خورد.

- گاهي اوقات حق دارم عصباني شوم اما اين حق را ندارم که ظالم و ستمكار باشم.

- زندگي را از طبيعت بياموزم 

چون بيد متواضع باشم 

 چون سرو ، راست قامت،

مثل صنوبر ، صبور

مثل بلوط مقاوم

مثل رود ، روان ،

مثل ابر با كرامت باشم و   

مثل خورشيد با سخاوت

و آموخته ام كه :

اگر مايلم پيام عشق را بشنوم ، خود نيز بايستي آن را ارسال كنم.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٥ - هلن