نویسندگان وبلاگ :

هلن


هلن


آرشیو وبلاگ :
آذر ٩٠
آبان ٩٠
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥


لینک دوستان :
يادداشتهای آخر شب
و خدا اينجا بود
ام اس خاموش
اين مهمان ناخونده
فنگ شويی
غريب آشنا
اليگا جون
نازنين
نگاهي نو
قله نشين
سرباز هخامنشی
کاپيتانی بدون هواپيما
من و زندگی
برديا پسر خوشگل مامان
آبی خاکستری سياه
ديروز،امروز و فرداهايم
راه روشن
choakam
پرند نيلگون
last flight
پرنس
جامدادی
عطيه
دکورتن
يک سبد عطر ياس
iran''s children
تولدی دوباره
مهربانی آمد و ...
رز سفيد
هری پاتر
يک عاشقانه آرام
دويد جکوب
Dead man
خلوتهای تنهايی
nanus
از دل تا قلم
كسي صدايم مي زند
خانم نويسنده
بهای زن بودن
جاودانه

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

 


   سکوت   

 چند روز پيش داشتم تو اينترنت دنبال مطلبي ميگشتم كه به اين عبارت برخوردم:

گاهي وقتها چقدر ساده عروسك ميشويم،

نه لبخند ميزنيم

نه شكايت ميكنيم

فقط احمقانه سكوت ميكنيم.

البته معلوم نبود نويسنده اين جمله كيست ولي عجيب منو به فكر فرو برد.

تمام آدمايي كه اونا رو با سكوتشون ميشناختم جلوي چشمام اومدن.

كساني كه معلوم نيست از چيزي كه تو براشون تعريف ميكني خوششون اومده يا بذشون اومده.

كساني كه وقتي چيز نويي ميخري،فقط با سكوت نگاهت ميكنن،معلوم نيست كه به خاطر سليقت تحسينت ميكنن يا تكذيب.

كساني كه خيلي ظلمها در حقشون شده و سكوت مي كنن چون نميخوان آبرو ريزي بشه.

و ياد تو افتادم هلن،وقتي كه از چيزي ناراحت ميشي و سكوت ميكني.

البته تو دختر ركي هستي و بيشتر اوقات حرف خودت رو ميزني.ولي گاهي همين سكوت احمقانه شكستت ميده.

تو سكوت ميكني وتمام غصه هات رو تو خودت ميريزي.

تو سكوت ميكني چون نميخواهي كسي رو ناراحت كني.

ولي ديگرون چي؟

آيا اونا به اين فكر ميكنن كه هلن ناراحت ميشه؟

- مسلما نه.

 و تو فكر نمي كني كه اگه بدونن از چه حرفها و كار هايي ناراحت ميشي ديگه تكرارش نكنن؟

- بيشتر اوقات:آري.

هلن، تو با سكوتت در واقع از حق خودت ميگذري.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٥ - هلن