نویسندگان وبلاگ :

هلن


هلن


آرشیو وبلاگ :
آذر ٩٠
آبان ٩٠
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥


لینک دوستان :
يادداشتهای آخر شب
و خدا اينجا بود
ام اس خاموش
اين مهمان ناخونده
فنگ شويی
غريب آشنا
اليگا جون
نازنين
نگاهي نو
قله نشين
سرباز هخامنشی
کاپيتانی بدون هواپيما
من و زندگی
برديا پسر خوشگل مامان
آبی خاکستری سياه
ديروز،امروز و فرداهايم
راه روشن
choakam
پرند نيلگون
last flight
پرنس
جامدادی
عطيه
دکورتن
يک سبد عطر ياس
iran''s children
تولدی دوباره
مهربانی آمد و ...
رز سفيد
هری پاتر
يک عاشقانه آرام
دويد جکوب
Dead man
خلوتهای تنهايی
nanus
از دل تا قلم
كسي صدايم مي زند
خانم نويسنده
بهای زن بودن
جاودانه

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

 

عناوین مطالب وبلاگ ديدار با هلن

معلم روستا :: یکشنبه ۱۳ آذر ،۱۳٩٠
شادی :: دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳٩٠
یک عدد مادر نادم :: یکشنبه ٢٩ آبان ،۱۳٩٠
نکته مدیریتی :: شنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩٠
پرواز ف :: یکشنبه ٢٢ آبان ،۱۳٩٠
سلامی دوباره :: شنبه ٢۱ آبان ،۱۳٩٠
فرصت :: سه‌شنبه ٧ آبان ،۱۳۸٧
A beautiful friend :: یکشنبه ٥ آبان ،۱۳۸٧
A bad day :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٧
دلم گرفته :: شنبه ٦ مهر ،۱۳۸٧
دهم شهریور :: یکشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٧
نهم شهریور :: شنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٧
چهارم شهریور :: دوشنبه ٤ شهریور ،۱۳۸٧
سوم شهریور :: یکشنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٧
بیست و نهم مرداد :: سه‌شنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٧
بیست و ششم مرداد :: شنبه ٢٦ امرداد ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳۸٧
سه‌شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٧ :: سه‌شنبه ۸ امرداد ،۱۳۸٧
ابتکارات ایرانی !!! :: یکشنبه ۱٦ تیر ،۱۳۸٧
معلم روستا :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٧
شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧ :: شنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٧
دوشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٦ خرداد ،۱۳۸٧
دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸٧
شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧
مناجات :: یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧
دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٧
ایرانی ها در اون دنیا !!! :: یکشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧
دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧ :: دوشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٧
روزانه :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٧
چهارشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٧ :: چهارشنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٧
فضول سنج :: شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٧
اولین پست :: سه‌شنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٧
نوروز مبارک :: دوشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٦
بهار نزدیک است. :: شنبه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٦
یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٥ اسفند ،۱۳۸٦
تفاوتهای من و رئیسم :: دوشنبه ۱۳ اسفند ،۱۳۸٦
غمگینم :: یکشنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٦
شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٦
اعتماد به نفس :: چهارشنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٦
شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦ :: شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸٦
خداوند صدایم را شنید :: دوشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٦
آخییییییییییییییش راحت شدم :: یکشنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٦
یه خبر خوش :: شنبه ٢٧ بهمن ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦
شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢٠ بهمن ،۱۳۸٦
ببخشيد شما ثروتمنديد؟ :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦
ناراضی :: شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦
عشق بی پایان :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٦
کارمند مناسب :: سه‌شنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٦
یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٦
ساندویچ و شخصیت شما :: چهارشنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٦
پدر و پسر :: سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦
دوشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٢٤ دی ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٦
زنگ تفريح :: چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٦
دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٦
مهربانی :: یکشنبه ٩ دی ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٥ دی ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٥ دی ،۱۳۸٦
ديوار شيشه اي ذهن :: شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦
یکشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٦
زندگی خروسی :: شنبه ٢٤ آذر ،۱۳۸٦
ياد ايامی که ..... :: چهارشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٦
قلب تو كجاست؟ :: دوشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٦
ماجرا هاي من و رئيس :: یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦
امتحان پايان ترم :: شنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٦
فصل تازه :: سه‌شنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٦
سلام :: دوشنبه ۱٢ آذر ،۱۳۸٦
تست روانشناسی (۲) :: چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦
اشتباه فرشتگان :: دوشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٦
وجدان درد :: سه‌شنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٦
فقط برو :: یکشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٦
کتاب بازی :: شنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٦
به ياد قيصر امين پور :: دوشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٦
لبخند موثر :: شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦
مداد :: چهارشنبه ٩ آبان ،۱۳۸٦
set :: دوشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٦
شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦ :: شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦
منشي هاي خوشبخت شركت ما :: سه‌شنبه ۱ آبان ،۱۳۸٦
وقتی دختری ... :: شنبه ٢۸ مهر ،۱۳۸٦
انرژی :: سه‌شنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٦
زنجير محبت :: یکشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٦
شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٦ :: شنبه ۱٤ مهر ،۱۳۸٦
دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦ :: دوشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٦
افطاری :: شنبه ٧ مهر ،۱۳۸٦
يه تست روانشناسي :: چهارشنبه ٤ مهر ،۱۳۸٦
کار و بار :: سه‌شنبه ۳ مهر ،۱۳۸٦
عشق مارمولک!! :: دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦
صبح است اول مهر دل مي تپد ز شادي :: یکشنبه ۱ مهر ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٦
ظاهر بين :: سه‌شنبه ٢٠ شهریور ،۱۳۸٦
بهترين ها :: شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٦
غربالگري :: یکشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٦
بازی :: شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸٦
مسافرت :: دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦
اميد :: یکشنبه ٢۱ امرداد ،۱۳۸٦
گذشت :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٦
دکتر وين داير :: سه‌شنبه ۱٦ امرداد ،۱۳۸٦
توقع :: دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦
اشک ها و خنده ها :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٦
شنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٦ :: شنبه ۳٠ تیر ،۱۳۸٦
هيچ چيزي اتفاقي نيست :: دوشنبه ٢٥ تیر ،۱۳۸٦
حکايت :: دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
حق گرفتني است :: یکشنبه ۱٧ تیر ،۱۳۸٦
ياد تو :: چهارشنبه ۱۳ تیر ،۱۳۸٦
چشمانی زيبا :: یکشنبه ۱٠ تیر ،۱۳۸٦
رودرواسی :: شنبه ٩ تیر ،۱۳۸٦
تفاوتهای زنان و مردان :: یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦
شنبه ٢ تیر ،۱۳۸٦ :: شنبه ٢ تیر ،۱۳۸٦
خودخواهی :: چهارشنبه ۳٠ خرداد ،۱۳۸٦
فال :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦
شوک :: یکشنبه ٢٠ خرداد ،۱۳۸٦
یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦ :: یکشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸٦
هلن هرگز شکست نمی خورد :: شنبه ۱٢ خرداد ،۱۳۸٦
خدايا بشنو صدايم را :: چهارشنبه ٩ خرداد ،۱۳۸٦
بازمانده :: شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸٦
چهارشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٦
تا حالا شده....؟ :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
کامپيوتر زن است يا مرد ؟ :: یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
خيانت :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
حادثه عشق :: چهارشنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
عشق يعنی .... :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦
بازی آرزوها :: یکشنبه ۱٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
آيا زندگي پوچه؟ :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
شرک :: چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
کار و بار :: یکشنبه ٩ اردیبهشت ،۱۳۸٦
سنگی که کم شد :: شنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
داستان عجيب يك ازدواج :: چهارشنبه ٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦ :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ،۱۳۸٦
به یکدیگر انرژی مثبت بدهيم :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
نی نی به مهد می رود :: یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
هوو :: سه‌شنبه ٢۸ فروردین ،۱۳۸٦
زنگ تفريح :: یکشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٦
در هم بر هم :: شنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٦
برنامه ريزی :: دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦
مامان خوب من :: یکشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٦
جواب تست :: شنبه ۱۸ فروردین ،۱۳۸٦
تست روانشناسی :: چهارشنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸٦
خوش باشيم هميشه :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦
گذشت ايام :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٥
دخملی :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٥
چگونه جوان بمانیم؟ :: دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥
اندر احوالات تحويل پروژه :: یکشنبه ٢٠ اسفند ،۱۳۸٥
شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥ :: شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥
بخشش :: سه‌شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸٥
به تو :: دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥
پز :: یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٥
آغازی دوباره :: شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥
عقاب يا مرغ؟؟؟ :: دوشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٥
رودر واسي :: شنبه ٢۸ بهمن ،۱۳۸٥
روز عشق :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥
زندگي گلابي تر از اين حرفاس :: دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٥
نظر دادن :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
زندگي به من آموخته است كه ... :: سه‌شنبه ۱٧ بهمن ،۱۳۸٥
پراکنده گويی :: یکشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸٥
طبيعت من چيست؟ :: شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥
چرا moody هستی؟ :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥
ديوانه وار :: شنبه ٧ بهمن ،۱۳۸٥
ندای آغاز :: چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳۸٥
اگر فردا هرگز نيايد :: دوشنبه ٢ بهمن ،۱۳۸٥
زری :: یکشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸٥
انتخاب :: شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
حس قشنگ مادري :: چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥
اشک :: شنبه ٢۳ دی ،۱۳۸٥
براي زيباترين پروانه ي باغ :: چهارشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٥
كار كردن خانومها :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
تصميم هلن :: یکشنبه ۱٧ دی ،۱۳۸٥
پايان ۱۳ سال دوستی :: شنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٥
خانوم معرف!!!! :: چهارشنبه ۱۳ دی ،۱۳۸٥
ما واقعا چقدر فقير هستيم! :: سه‌شنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٥
کوچه :: دوشنبه ۱۱ دی ،۱۳۸٥
ولخرجی :: چهارشنبه ٦ دی ،۱۳۸٥
يلدا بازی :: سه‌شنبه ٥ دی ،۱۳۸٥
سلامتی :: دوشنبه ٤ دی ،۱۳۸٥
عمر دوباره :: یکشنبه ۳ دی ،۱۳۸٥
يلدا :: شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥
ديوانگی وعشق :: چهارشنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٥
تنوع :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥
آقايان پاسخ مي دهند!! :: یکشنبه ٢٦ آذر ،۱۳۸٥
نادر :: شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥
هديه :: چهارشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٥
بيل گيتس :: سه‌شنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٥
باز گشت از غيبت صغری :: دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٥
غيبت صغری :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٥
تولد :: دوشنبه ۱۳ آذر ،۱۳۸٥
برف :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
عکس :: چهارشنبه ۸ آذر ،۱۳۸٥
دختر نمونه :: دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥
ليوان آب :: یکشنبه ٥ آذر ،۱۳۸٥
خيانت :: شنبه ٤ آذر ،۱۳۸٥
عشق از نگاه کودکان :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٥
گوهر خوب من :: دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥
خود را دوست بداريد :: یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳۸٥
مهمونی :: شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٥
ميانسال :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
شا دوماد :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥
سيب :: دوشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٥
نی نی :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥
ميدونی زن و شوهر موفق کيه؟ :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
دلم گرفته ... :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
اختلاف سن :: چهارشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٥
اوشو کيست؟ :: سه‌شنبه ٩ آبان ،۱۳۸٥
اوشو :: دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥
رياضيات عشق :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
زن :: شنبه ٦ آبان ،۱۳۸٥
دوستی :: دوشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٥
کار جديد :: یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥
تله موش :: چهارشنبه ٢٦ مهر ،۱۳۸٥
سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٥
دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥ :: دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥
شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥ :: شنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٥
چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٥
بی اعتمادی :: یکشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٥
عطر سنبل عطر کاج :: شنبه ۱٥ مهر ،۱۳۸٥
آموخته ها :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٥
دخترم پانی :: دوشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٥
خبر چين :: یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥
سکوت :: شنبه ۸ مهر ،۱۳۸٥
صدا کن مرا :: چهارشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٥
کلاس فلسفه و توپ گلف :: سه‌شنبه ٤ مهر ،۱۳۸٥
دوست گرامی :: دوشنبه ۳ مهر ،۱۳۸٥
مسافر :: یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
اول مهر :: شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٥
توديع :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
ثروت :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٥
قضاوت :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
آقای رئيس :: یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
عروسی :: شنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٥
خواستگار :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٥
هلن :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٥